Słowo niektóre zapisuje się poprawnie tylko w sposób łączny, pisownia rozdzielna nie jest zgodna z zasadami języka polskiego i tym samym jest błędem językowym.

Niepoprawna pisownia

nie które

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niektóre

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niektóre wykorzystywane jest do opisu pewnych elementów całego zbioru, które różnią się od pozostałych zachowaniem lub jakimiś cechami. Odnosi się do ludzi, zwierząt, roślin i przedmiotów rodzaju żeńskiego.
Wyraz niektóre jest zaimkiem, jednak utworzył z przeczeniem nie zrost językowy, dlatego należy zawsze zapisywać go łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Niektóre opowieści naszej babci są naprawdę straszne, dlatego najbardziej lubię słuchać ich w nocy.
Gdyby niektóre z was chciały wziąć udział w tym konkursie tanecznym, zapisy są tylko do jutra.
Niektóre sklepy zoologiczne nie dbają należycie o zwierzęta, dlatego lepiej kupować je od renomowanych hodowców.


Niepoprawna pisownia

niekture

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie kture

Niepoprawna pisownia