Słowo niektóre zapisuje się poprawnie tylko w sposób łączny, pisownia rozdzielna nie jest zgodna z zasadami języka polskiego i tym samym jest błędem językowym.

Niepoprawna pisownia

nie które

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niektóre

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekture

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie kture

Niepoprawna pisownia