Poprawna pisownia

laboratorium

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania eksperymentów naukowych, analiz medycznych lub nadzorowania procesów technologicznych. Nazywamy tak również salę czy pokój, w którym na studiach lub w szkołach odbywają się zajęcia dydaktyczne, najczęściej praktyczne i wymagające specjalistycznego sprzętu.
Laboratorium jest jedyną poprawną formą zapisu tego wyrazu. Uzasadnia to jego etymologia. Sformułowanie to wywodzi się od łacińskiego rzeczownika laboro. Jako że we współczesnej polszczyźnie istnieje zasada, nakazująca zapis wyrazów obcego pochodzenia zgodnie z oryginałem, zatem po samogłosce o powinna zawsze znajdować się spółgłoska r.

Przykłady poprawnej pisowni

Jutro wybieram się do laboratorium na kontrolne badania krwi, więc mogę spóźnić się do pracy.
Moja mama pracuje w laboratorium i bardzo chwali taką pracę.
Po zaniesieniu próbki krwi do laboratorium, zostaniemy poproszeni o potwierdzenie swojej tożsamości.


Niepoprawna pisownia

labolatorium

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

laboratorjum

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

laboratorióm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

labulatorium

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

laburatorium

Niepoprawna pisownia