Poprawna pisownia

kruk

Poprawna pisownia, znaczenie: kruk jest czarnym, dużym ptakiem, który na wolności żyje zazwyczaj około 15 lat, choć są znane przypadki nawet 40-letnich kruków. Łączy się w pary na całe życie. Prowadzi tryb życia na terenach ludzkich, chętnie poszukując resztek pokarmu w pobliżu ludzkich siedzib. Jest wszystkożerny. Często pojawia się w mitologiach oraz legendach.
Słowo kruk należy zapisywać przez u, co wynika z jego etymologii. Pochodzi bowiem od staropolskiego krukać, które obecnie przekształciło się w krakać. W związku z pochodzeniem, w nazwie ptaka zachowano oryginalne u.

Przykłady poprawnej pisowni

W mitologii kruk pojawia się między innymi jako zwierzę symbolizujące celtycką boginię Morrighan.
W wielu kulturach kruk uważany jest za mądrego ptaka, strażnika tajemnic, przepowiedni i wróżb.
Biały kruk to określenie, które oznacza unikatową pozycję, na przykład jedyny egzemplarz książki.


Niepoprawna pisownia

krók

Niepoprawna pisownia