Niepoprawna pisownia

proźba

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prośba

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten należy zawsze pisać przez ś. Wszelkiego rodzaju błędy w jego zapisie mogą wynikać z nieco mylącej wymowy, w której to wyraźnie słyszymy spółgłoskę ź. Dzieje się tak ze względu na obecność dźwięcznej głoski b – przygotowując się do wymówienia jej, nieświadomie udźwięczniamy również poprzedzającą ją głoskę ś. Aby zapamiętać poprawną pisownię tego wyrazu, należy skojarzyć, że zachodzi tutaj oboczność ś:si podczas wymiany prośbaprosić.
Terminem tym określamy uprzejme zwrócenie się do kogoś z zamiarem uzyskania lub wyjednania czegoś. Prośba to także życzenie, które zostało wyrażone na piśmie i kierowane jest do jakiejś instytucji czy osoby urzędowej.

Przykłady poprawnej pisowni

Cała moja grupa zwróciła się do wykładowcy z prośbą o zmianę terminu kolokwium.
Tak osobistej prośby nie mogłem zignorować – musiałem jej pomóc.
Twoja prośba o członkostwo w naszym klubie została rozpatrzona pozytywnie.


Niepoprawna pisownia

próźba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

próśba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pruśba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pruźba

Niepoprawna pisownia