Niepoprawna pisownia

gżech

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

grzech

Poprawna pisownia, znaczenie: grzech to w rozumieniu religijnym przekraczanie norm, jakie obowiązują w danej wierze.
Słowo grzech poprawnie zapisuje się przez rz. Zgodnie z zasadami języka polskiego rz zapisujemy po spółgłoskach takich jak: b, d, g, ch, j, k, p, t. Warto jest przy tym zauważyć, że od tej reguły występują wyjątki, dlatego można spotkać wyrazy, które nie są z nią zgodne.

Przykłady poprawnej pisowni

Popełnił grzech śmiertelny, dlatego się tym przejmował i pragnął szybko wyspowiadać.
Według religii chrześcijańskiej u każdego nowonarodzonego dziecka pojawia się grzech pierworodny.
Według religii katolickiej osoba, która popełniła grzechy, powinna się wyspowiadać i odpokutować.


Niepoprawna pisownia

grzeh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gżeh

Niepoprawna pisownia