Poprawna pisownia

choćby

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot pochodzący bezpośrednio od choć – stąd też jedyna bezbłędna pisownia tego wyrazu to ta z wykorzystaniem głoski ć. Do błędów w jego zapisie często prowadzi niepoprawna wymowa, charakteryzująca się zbędnym udźwięcznieniem tego zwrotu.
Choćby może pełnić w zdaniach zarówno funkcję spójnika, jak i partykuły. W pierwszym przypadku występuje on w zdaniu podrzędnym i komunikuje rozmówcy, iż nie ma możliwości przeciwdziałania temu, o czym mówi zdanie nadrzędne. Dodatkowo spójnik ten pomaga nam wyrazić obojętność w stosunku do wyboru, decyzji, jaką mamy podjąć. Kiedy z kolei choćby przyjmuje funkcję partykuły, przekazuje informację, że wyrażenie, do którego się odnosi jest charakteryzowane przez jedną z cech, przykładów, o których mowa w zdaniu. Warto przy tym zapamiętać również, że po nadaniu wyrażeniu choćby formy osobowej w trybie warunkowym (choćbym, choćbyście), należy je również zapisywać łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Coraz popularniejszą rasą psów stają się labradory – spójrz choćby na park przed Twoim blokiem, widzę tam co najmniej cztery takie psy.
Choćbym miała nie spać całą noc, dokończę to zlecenie jeszcze dziś.
Sernik musi mieć w sobie rodzynki, choćby kilka.


Niepoprawna pisownia

chodźby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

choć by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chodź by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hoć by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hoćby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hodźby

Niepoprawna pisownia