W zależności od kontekstu można zapisywać ten wyraz na oba sposoby.

Poprawna pisownia

niewychowany

Poprawna pisownia, znaczenie: niewychowany jest człowiek, który nie przestrzega norm społecznych obowiązujących w danej kulturze lub grupie. Jego zachowania są rażące i nieodpowiednie.
Określenie niewychowany powinno być zapisywane łącznie, jeśli opisuje daną sytuację. Jest to zgodne z zasadą, iż przeczenie nie piszemy razem z imiesłowami przymiotnikowymi, do których należy ten wyraz.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamten chłopiec jest niewychowany, więc nie chcę, abyś się z nim bawiła albo rozmawiała.
Franek opowiedział mamie, że jego kolega ze szkoły jest niewychowany i obraża nauczycieli.
Asia uważa, że jej kuzyn jest niewychowany, ponieważ nigdy nie chce pomóc starszej sąsiadce.


Poprawna pisownia

nie wychowany

Poprawna pisownia, znaczenie: jeśli jednak zamierzamy podkreślić zaprzeczenie i uwydatnić przeciwstawność, możemy wyjątkowo zastosować określenie w formie rozdzielnej. Wówczas należy je uzupełnić dodatkowym przymiotnikiem lub imiesłowem, opisującym dokładnie danego człowieka.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamten mężczyzna jest nie wychowany, tylko gburowaty i chamski, więc więcej się do niego nie odezwę.
Wczoraj okazało się, że Rafał to nie wychowany, ale arogancki chłopak, czego nikt się nie spodziewał.
W szkole wydawał się wszystkim nie wychowany, lecz krnąbrny i wredny wobec nauczycieli.


Niepoprawna pisownia

niewyhowany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wyhowany

Niepoprawna pisownia