Niepoprawna pisownia

kamuflarz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kamuflaż

Poprawna pisownia, znaczenie: czynność, jaką wykonują zwierzęta bądź żołnierze w celu ukrycia się przed drapieżnikami, również ogół ubioru i sprzętu do kamuflażu. Kamuflażem jest również ukrycie bądź zamaskowanie siebie albo czegoś za pomocą upodobnienia się do otoczenia. Innym znaczeniem tego słowa jest ukrywanie zamiarów, intencji lub prawdziwego oblicza. Polskie słowo zapożyczone zostało od francuskiego camouflage, gdzie stosowane jest w identycznym zakresie. W języku polskim wszelkie słowa pochodzenia obcego rodzaju żeńskiego kończymy zgłoską -aż, stąd słowo to należy zapisywać zawsze z użyciem ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Kameleon, dzięki temu, że stosuje kamuflaż potrafi być nie do zauważenia przez inne zwierzęta.
Wojsko otrzymało zakupiony w przetargu kamuflaż przeznaczony do działań w terenie pustynnym.
Kobiecy makijaż we wprawnych rękach potrafi stanowić świetny kamuflaż prawdziwego wyglądu.


Niepoprawna pisownia

kamuflasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kamóflaż

Niepoprawna pisownia