Poprawna pisownia

a cappella

Poprawna pisownia, znaczenie: a cappella to fraza określająca utwór muzyczny wykonywany bez udziału instrumentów. Wyrażenie to zostało przejęte bezpośrednio z języka włoskiego, w którym oznacza ono w kościele. Skoro zatem w oryginale są to dwa osobne wyrazy, to także w języku polskim należy zachować rozdzielną ich pisownię.
Ciekawostką jest fakt, że omawiane sformułowanie może być używane zarówno w formie przymiotnika (utwór – jaki? a cappella), jak i w formie przysłówka (zaśpiewali – jak? a cappella).

Przykłady poprawnej pisowni

Moim zdaniem ten utwór najlepiej brzmi wykonywany a cappella.
Kiedy dziewczynka zaśpiewała a cappella znaną wszystkim kolędę, słuchacze mieli łzy w oczach.
Utwór wykonany a cappella przez wokalistę grupy wywołał wzruszenie u zgromadzonych ludzi.


Niepoprawna pisownia

acappella

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a kappella

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akappella

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

acapela

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a capela

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akapella

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a kapella

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akapela

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a kapela

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

acapella

Niepoprawna pisownia