Niepoprawna pisownia

nie przyzwyczajone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzyzwyczajone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przezwyczajone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieprzezwyczajone

Niepoprawna pisownia