Poprawna pisownia

potężne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potenżne

Niepoprawna pisownia