Niepoprawna pisownia

w śród

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wśród

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wśród zapisujemy łącznie. Według zasad obowiązujących w języku polskim nie rozdziela się przyimków będących zrostami, a wyraz ten należy właśnie do tej grupy. Jego pierwowzorem było nieużywane obecnie śród, do którego przyrosło w.
Wyraz wśród oznacza, że przedmiot albo osoba, o których mowa, są czymś otoczone, na przykład innymi osobami albo przedmiotami. Słowa tego można używać w stosunku do przedmiotu, osoby, zwierzęcia czy zjawiska, które przynależą do danego zbioru. Jest to przyimek, którego używa się w stosunku do grupy osób jako całości, bądź większości z nich. Może komunikować o zjawiskach, które towarzyszą zdarzeniu.

Przykłady poprawnej pisowni

Myślał, że znajdował się wśród przyjaciół, ale szybko przekonał się, że otaczali go ludzie wrogo nastawieni.
Aśka wyróżniała się wśród swoich koleżanek, bo jako jedyna lubiła chodzić na treningi piłki nożnej.
Wśród wszystkich osób podróżujących metrem zapanował niepokój, kiedy usłyszeli głośny huk.


Niepoprawna pisownia

wśrud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wśrut

Niepoprawna pisownia