Niepoprawna pisownia

kąpromis

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kompromis

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik kompromis oznacza dojście do porozumienia, ugodę, lub zgodę dwóch skłóconych stron, w efekcie której każda z nich jest ostatecznie usatysfakcjonowana. Odbywa się to jednak kosztem wyrzeczeń, które podejmuje każdy z uczestników sporu, aby ostatecznie rozwiązać sytuację. Częstym błędem jest pisanie tego słowa z użyciem głoski ą. Zamiast niej należy zawsze zapisywać om, gdyż kolejną literą jest p i w takiej sytuacji zasada ortograficzna mówi wprost, że jedyną słuszną głoską poprzedzającą p może być om.

Przykłady poprawnej pisowni

W kłótniach zazwyczaj staram się iść na kompromis. Wtedy łatwiej się pogodzić.
Musimy dojść do porozumienia, może jakiś kompromis? Proponuje wysłuchania każdej ze stron.
Panowie, taka kłótnia nie ma sensu, musimy dojść do kompromisu.


Niepoprawna pisownia

kompromiz

Niepoprawna pisownia