Wyrazy obojga i obydwojga to odmienione w dopełniaczu liczebniki zbiorowe, odpowiednio: oboje i obydwoje. Odpowiadają one liczebnikowi obaj i używa się ich wyłącznie w odniesieniu do dwóch osób różnej płci oraz do dzieci.
We współczesnej polszczyźnie dopuszcza się zamienne używanie wyrazów obojga i obydwojga. Żaden z nich nie ma przewagi nad drugą formą.

Poprawna pisownia

obydwojga

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Jej rodzice poznali się w bardzo trudnych dla obydwojga chwilach.
Na koncert młodej piosenkarki tłumnie zdążała młodzież obydwojga płci.
Para wszystko sobie wyjaśniła – po zakończeniu rozmowy w oczach obydwojga młodych ludzi lśniły łzy.


Poprawna pisownia

obojga

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Prokurator zażądał surowej kary dla obojga znęcających się nad dzieckiem rodziców.
Dla obojga z nich będzie to już trzecie małżeństwo.
Rodzice obojga dzieci byli bardzo przejęci wywołaną przez maluchy bójką.