Niepoprawna pisownia

klijent

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klient

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo klient odnosi się do osoby, która robi zakupy w sklepie albo korzysta z usług danej osoby, firmy, instytucji czy urzędu. Synonimem tego określenia jest interesant albo petent.
Potocznie klientem nazywa się nieznanego sobie mężczyznę. Z kolei w informatyce jest to określenie na oprogramowanie, które korzysta z usług dostarczanych przez serwer.
Dawniej rzeczownik ten miał nieco inne znaczenie, oznaczał bowiem ubogą osobę, która była uzależniona od patrona.
Rzeczownik klient zapisujemy przez krótkie i. Wyraz ten jest zapożyczeniem z języków obcych. Występuje on w języku niemieckim, gdzie brzmi klient, a także we francuskim jako client. Przeszedł do polszczyzny w niezmienionej formie, dlatego tylko ta wersja jest prawidłowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Idź za ladę, bo przyszedł nowy klient i ktoś musi go obsłużyć, a ja dołączę za chwilę, jak tylko uporządkuję te faktury.
Anka nie przepada za nocną zmianą w sklepie, bo przychodzi o tej porze klient, który ją zaczepia.
Jeżeli chce pani mieć stałą zniżkę na nasze produkty, to polecam pani kartę stałego klienta.


Niepoprawna pisownia

klięt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kliet

Niepoprawna pisownia