Obie przedstawione poniżej formy słowa kobieta są poprawne (a więc zarówno forma zapisu kobietą, ale też kobietom), ale nie należy ich stosować ich wymiennie, ponieważ nie mają tożsamego znaczenia (występują w innym przypadku)! W celu wybrania właściwej dla Twojego przypadku formy słowa zapoznaj się z naszymi definicjami, a jeśli nadal masz wątpliwości rzuć również okiem na przykłady użycia tych form w zdaniu.

Poprawna pisownia

kobietą

Poprawna pisownia, znaczenie: narzędnik (z kim? z czym?) liczby pojedynczej słowa kobieta.

Przykłady poprawnej pisowni

Maria jest piękną kobietą, przypomina mi nawet pewną aktorkę, ale zapomniałem jak się nazywała.
Czy z Twoją kobietą wszystko w porządku? Nie wyglądała wczoraj na zadowoloną z naszego spotkania.
Moja mama jest wspaniałą kobietą, zawdzięczam jej bardzo wiele.


Poprawna pisownia

kobietom

Poprawna pisownia, znaczenie: celownik (komu? czemu?) liczby mnogiej słowa kobieta.

Przykłady poprawnej pisowni

Czemu przyglądasz się wszystkim atrakcyjnym kobietom, które mijamy. Ja już Ci nie wystarczam?
Mógłbyś powiedzieć tym swoim kobietom, żeby przestały mnie w końcu podrywać? To staje się nieznośne!
Wszystkim kobietom w naszej firmie chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji ich święta!