Obie przedstawione poniżej formy słowa „kobieta” są poprawne (a więc zarówno forma zapisu kobietą, ale też kobietom), ale nie należy ich stosować ich wymiennie, ponieważ nie mają tożsamego znaczenia (występują w innym przypadku)! W celu wybrania właściwej dla Twojego przypadku formy słowa zapoznaj się z naszymi definicjami, a jeśli nadal masz wątpliwości rzuć również okiem na przykłady użycia tych form w zdaniu.

Poprawna pisownia

kobietą

Poprawna pisownia, znaczenie: narzędnik (z kim? z czym?) liczby pojedynczej słowa „kobieta”.

Przykłady poprawnej pisowni

Maria jest piękną kobietą, przypomina mi nawet pewną aktorkę, ale zapomniałem jak się nazywała.
Czy z Twoją kobietą wszystko w porządku? Nie wyglądała wczoraj na zadowoloną z naszego spotkania.


Poprawna pisownia

kobietom

Poprawna pisownia, znaczenie: celownik (komu? czemu?) liczby mnogiej słowa „kobieta”.

Przykłady poprawnej pisowni

Czemu przyglądasz się wszystkim atrakcyjnym kobietom, które mijamy. Ja już Ci nie wystarczam?
Wszystkim kobietom w naszej firmie chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji ich święta!