Niepoprawna pisownia

ddżysty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dżdżysty

Poprawna pisownia, znaczenie: dżdżysty oznacza niepogody, słotny, z deszczem o drobnych kropelkach. Jest to przymiotnik, który zazwyczaj opisuje pogodę w ciągu danego dnia lub dłuższego okresu.
Dżdżysty pochodzi od współczesnego czasownika dżdży, a także staropolskiej formy deżdż, oznaczającej deszcz. W czasie rozwoju językowego dźwięczne głoski pozostały jedynie w czasowniku i szczątkowo w wyrazach pochodnych od deżdżu. Obecnie zastosowanie podwójnej spółgłoski w wyjątkowych wyrazach jest dopuszczalne w polszczyźnie, dlatego dżydżysty musi być zapisywane zgodnie ze swoim historycznym uwarunkowaniem.

Przykłady poprawnej pisowni

W tamtym tygodniu niemal każdy dzień był dżdżysty, więc nie wychodziliśmy zbyt częstują spacery.
Jest bardzo zimny, dżdżysty wieczór, więc jeśli chcesz iść na trening, nie zapomnij o kurtce.
Stasiu, poranki są teraz dżdżyste, więc zapakuj sobie kurtkę i bluzę do walizki, żebyś nie zmarzł na wycieczce.


Niepoprawna pisownia

dżysty

Niepoprawna pisownia