Niepoprawna pisownia

przegryść

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przegryźć

Poprawna pisownia