Niepoprawna pisownia

kócyk

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kucyk

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kucyk należy zapisywać przez u. Jest to zdrobnienie od kuc, które zostało zapożyczone z języków wschodnich, w szczególności białoruskiego kucy. Zapożyczenia w polszczyźnie należy zapisywać zgodnie z ich pierwowzorem.
Kucyk to zdrobniała nazwa niewielkiego konia o mocnej budowie, często wykorzystywanego w miejscach rozrywkowych do przewożenia na krótkim odcinku dzieci.
Jest to także potoczna nazwa fryzury, w której wszystkie włosy zebrane są do tyłu i upięte lub związane w jednym miejscu, a reszta opada w dół. Inna nazwa to koński ogon, ze względu na charakterystyczny wygląd.

Przykłady poprawnej pisowni

Brązowy kucyk był ulubieńcem Ani spośród wszystkich koni, które widziała na koloniach.
Mama związała włosy Urszuli w kucyk, po czym przyozdobiła wesołą, różową kokardą.
Kucyk często wykorzystywany jest w parku albo miejscu rozrywki, aby przewoził dzieci.