Poprawna pisownia

łódka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łudka

Niepoprawna pisownia