Poprawna pisownia

łódka

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo łódka zawsze powinno być zapisywane z wykorzystaniem litery ó. Pisownia wynika z możliwości wymiany ó na o w wyrazach pokrewnych, takich jak np. w liczbie mnogiej: łodzie. W polszczyźnie istnieje ogólna zasada ortograficzna, że kiedy w wyrazach pokrewnych może zachodzić wymiana liter ó na o, jak w tym przypadku, zawsze należy zapisywać ó.
Rzeczownik łódka to zdrobnienie od łódź, które wykorzystywane jest do nazywania małej jednostki pływającej. Najczęściej odnosi się do łodzi wiosłowych, ale czasem wykorzystuje się to określenie także w stosunku do żaglowych.

Przykłady poprawnej pisowni

Łódka płynęła wartką rzeką tak szybko, że trudno było nią sterować, dlatego często obijała się o kamienie.
Chciałbym kiedyś posiadać dom nad jeziorem, mógłbym mieć wtedy łódkę albo kajak.
W ubiegłym tygodniu, kiedy byliśmy nad jeziorem, widzieliśmy, jak łódka zderzyła się z rowerkiem wodnym.


Niepoprawna pisownia

łudka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łutka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łótka

Niepoprawna pisownia