Niepoprawna pisownia

nie ostry

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie, np.: Nie ostry, lecz tępy.


Poprawna pisownia

nieostry

Poprawna pisownia