Poprawna pisownia

portfel

Poprawna pisownia, znaczenie: portfel należy zapisywać przez literę f. Jest to wynikiem pochodzenia tego wyrazu, który został zapożyczony z języka francuskiego. Zapisuje się go tam jako portefeuille, co narzuciło polską pisownię, najbardziej zbliżoną do oryginału pod względem ortograficznym i fonetycznym.
Portfel to spłaszczony przedmiot z kilkoma kieszonkami, skonstruowany w taki sposób, aby mieściły się w nim pieniądze, karty bankowe i dokumenty. Często wykonany ze skóry i używany zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety.

Przykłady poprawnej pisowni

Edyta zgubiła portfel, przez co musiała zawiadomić policję o utraconych dokumentach i kartach.
Cezary kupił dla swojej żony w prezencie urodzinowym nowy, skórzany portfel w kolorze czerwonym.
Julita wolała kupić sobie nowoczesny portfel z ciekawą grafiką, bo stary, skórzany, już się jej znudził.


Niepoprawna pisownia

portwel

Niepoprawna pisownia