Zarówno wyrażenie wiesz, jak i wierz funkcjonuje w słowniku języka polskiego, jednak pomimo dużego podobieństwa wizualnego i brzmieniowego, wyrazy te oznaczają coś innego. Aby poprawnie stosować je na co dzień, należy poznać ich znaczenia i zasady ich używania. Zachęcamy do zapoznania się z definicjami i przykładami zdań zawierającymi oba prezentowane słowa – z pewnością pomogą one zrozumieć różnice w znaczeniach. W razie wątpliwości lub niejasności przypominamy o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych – w tym celu należy skorzystać z sekcji komentarzy na dole strony.

Poprawna pisownia

wierz

Poprawna pisownia, znaczenie: wierz to odmieniona w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym, forma czasownika wierzyć. Oznacza on: uważać coś za prawdziwe mimo braku dowodów na prawdziwość tego, ufać komuś, uważać, że wspomniana osoba ma rację, a także być wyznawcą jakiejś religii.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wierz we wszystko, co przekazują Ci media, bo możesz zostać przez nie zmanipulowany.
Wierz mi, gdybym chciała Cię okłamać, zrobiłabym to tak, że nigdy byś się nie zorientował.
Nie wierz w to, co mówi profesor, na egzaminie i tak będą te same pytania co zawsze.


Poprawna pisownia

wiesz

Poprawna pisownia, znaczenie: wiesz natomiast to czasownik wiedzieć, odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej. Wiedzieć to inaczej: mieć świadomość prawdziwości czegoś, posiadać na jakiś temat wiedzę.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli wiesz, gdzie mogła pójść, daj mi proszę znać.
Czy wiesz, że od przyszłego roku mają zmienić się trasy większości linii tramwajowych w naszym mieście?
Nie bądź zły. Przecież wiesz, że nie miałam tego na myśli.