Poprawnym zapisem zwrotu mógłbyś jest wyłącznie pisownia razem, każda inna forma zapisu (w szczególności zapis rozłączny) będzie błędem językowym.

Poprawna pisownia

mógłbyś

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to forma czasownika modalnego nieprzechodniego móc – a konkretniej jest to czasownik występujący w drugiej osobie, w liczbie pojedynczej, w rodzaju męskim oraz w trybie przypuszczającym. Czasownik móc z kolei oznacza mieć zdolność do wykonania czegoś lub też mieć pozwolenie na jakąś czynność czy uprawnienia do czegoś. Wyrazu tego używamy również kiedy mówimy, że coś ma szanse się wydarzyć lub zaistnieć. Zamiast móc możemy użyć określeń takich jak: wolno, może, być może, możliwe że. W języku polskim prawidłowy jest wyłącznie zapis mógłbyś. Wynika on z reguły mówiącej o tym, że cząstkę by zawsze zapisujemy razem z osobowymi formami czasowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Skoro dostałeś już prawo jazdy, to mógłbyś odwieźć mnie jutro do pracy.
Nie potrafię rozwiązać tego zadania, czy mógłbyś mi z nim pomóc?
Kiedy już odrobisz pracę domową, czy mógłbyś sprawdzić, czy Natalka nauczyła się historii?


Niepoprawna pisownia

mógł byś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mógbyś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugbyś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugł byś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugłbyś

Niepoprawna pisownia