Poprawna pisownia

nieodebrani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie odebrani

Niepoprawna pisownia