Niepoprawna pisownia

conieco

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co nieco

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to zaliczamy do wyrażeń zaimkowych, czyli konstrukcji łączących zaimek z inną częścią mowy – w tym przypadku jest to połączenie zaimka co z przysłówkiem nieco. W języku polskim obowiązuje zasada, nakazująca rozłączny zapis dużej części wyrażeń zaimkowych; wyjątkiem od niej są wyłącznie zrosty. Należy zatem zapamiętać, że powyższy zwrot zawsze zapisujemy oddzielnie. Warto również zwrócić uwagę na to, że błędem będą jakiekolwiek próby rozdzielenia wyrazu nieco.
Co nieco to inaczej trochę czegoś, niewielka ilość czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam ochotę na jakieś słodkie co nieco. Może kupimy lody?
Czy mogłabyś powiedzieć mi co nieco o ludziach, z którymi się dziś spotkamy?
Na początku warto powiedzieć co nieco o osobie, dzięki której się tutaj zebraliśmy.


Niepoprawna pisownia

co nie co

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

conie co

Niepoprawna pisownia