Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń.

Poprawna pisownia

nowy rok

Poprawna pisownia, zwrot odnoszący się do roku kalendarzowego, który właśnie lub niebawem się rozpoczyna.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten rok był do niczego, miejmy nadzieję, że nowy rok będzie od niego lepszy.
Zamierzam ją odwiedzić w nowym roku (czyli po 31 grudnia).


Poprawna pisownia

Nowy Rok

Poprawna pisownia, pierwszy dzień roku kalendarzowego, międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego roku.

Przykłady poprawnej pisowni

W Nowy Rok bawiłem się szampańsko.
Zamierzam ją odwiedzić w Nowy Rok (czyli dokładnie 1 stycznia).