Językoznawcy są zgodni – zarówno sformułowanie wyniknęły jak i wynikły może być używane we współczesnej polszczyźnie. Teoretycznie żadna z form nie ma przewagi nad drugą, jednak warto zwrócić uwagę, iż to wersja krótsza znacznie częściej występuje w tekstach pisanych i w języku mówionym, dlatego też nasza redakcja rekomenduje używanie właśnie tej formy.
Wyniknęły (oraz wynikły) to czasownik wyniknąć, oznaczający powstać jako rezultat czegoś lub wpłynąć jako wniosek, odmieniony w trzeciej osobie liczby mnogiej czasu przeszłego.

Poprawna pisownia

wyniknęły

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: forma poprawna, jednak rzadziej spotykana, nie zalecamy jej używania. Może nie występować we wszystkich słownikach i być oznaczana przez niektóre przeglądarki internetowe jako błąd.

Przykłady poprawnej pisowni

Konsekwencje, które wyniknęły z Twojego błędu, będą się za Tobą ciągnąć przez wiele lat.
Podczas remontu mojego dachu wyniknęły nieprzewidziane problemy.
Jej braki funduszy wyniknęły z nieoszczędnego gospodarowania pieniędzmi.


Poprawna pisownia

wynikły

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: forma występująca powszechniej, rekomendujemy jej użycie.

Przykłady poprawnej pisowni

Na zakończenie spotkania z psychologiem uczniowie wstawali, aby podzielić się refleksjami, które z niego wynikły.
Powikłania zapalenia płuc wynikły z tego, że nie zdecydował się pan na odpoczynek w łóżku.
Problemy w pierwszej połowie meczu wynikły z widocznej gołym okiem dekoncentracji piłkarzy.