Poprawna pisownia

krajów

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyna poprawna wersja to krajów. Wynika to z faktu, iż słowo to wywodzi się od rzeczownika rodzaju męskiego kraj, kraje. Zgodnie z zasadami polszczyzny, rzeczowniku tego rodzaju, które w mianowniku zakończone są na j, w dopełniaczu liczby mnogiej muszą posiadać końcówkę -ów.
Krajów, pochodzące od kraje, oznacza kilka państw. Jednocześnie słowo to może odnosić się do pewnego terytorium administracyjnego, wyznaczonego na terenie danego państwa, np. w Czechach wyróżnia się 13 krajów.

Przykłady poprawnej pisowni

Spośród wszystkich krajów w Czechach, tylko w jednym głosowanie wygrał stary prezydent.
Na spotkaniu rady zabrakło jedynie przedstawicieli dwóch krajów położonych nad Bałtykiem.
Hanka nie lubi wyjeżdżać do obcych krajów, ponieważ czuje się w nich nieswojo, kiedy nie rozumie języka.


Niepoprawna pisownia

krai

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krajii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kraji

Niepoprawna pisownia