Niepoprawna pisownia

za wczasu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawczasu

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz zawczasu oznacza wykonanie jakiegoś działania przed ustalonym terminem albo innym zadaniem. Słowa bliskoznacznego do niego to z wyprzedzeniem, zanim, przed.
Określenie zawczasu powstało jako zrost językowy, pochodzący od staropolskiego wyrażenia przyimkowego. Obecnie w polszczyźnie wszystkie zrosty zapisujemy łącznie, dlatego zawczasu musi być zapisane razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Idź zawczasu do dentysty, niech wstawi ci plombę, zanim będziesz musiał leczyć ząb kanałowo.
Na szczęście zawczasu zamówiłem dla nas pokój w hotelu, inaczej nie mielibyśmy gdzie spać.
Muszę zawczasu odrobić wszystkie prace domowe, jeśli chcę mieć cały weekend wolny.


Niepoprawna pisownia

za w czasu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zafczasu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaw czasu

Niepoprawna pisownia