Poprawna pisownia

nie mogłam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemogłam

Niepoprawna pisownia