Pomimo tego, że oba wyrażenia są do siebie podobne, to jednak pełnią odmienne funkcje w zdaniu, stąd też niezbędne jest poznanie każdego ze znaczeń, aby nie popełnić błędu polegającego na użyciu niewłaściwego słowa (różne znaczenia sprawiają, że ich zamienne używanie to błąd językowy). Przydatne w tym mogą się okazać nasze definicje, a także przykłady praktyczne stosowania w zdaniu. Przypominamy, że w razie niejasności nasza redakcja udziela odpowiedzi na pytania użytkowników – wystarczy je zadać w sekcji komentarzy, znajdującej się pod artykułem.

Poprawna pisownia

nie wiedzą

Poprawna pisownia, znaczenie: nie wiedzą to czasownik wiedzieć, odmieniony w trzeciej osobie liczby mnogiej, w czasie teraźniejszym oraz zaprzeczony za pomocą partykuły nie. Wiedzieć oznacza: mieć wiedzę na jakiś temat, a także: mieć świadomość prawdziwości czegoś. Sformułowanie to powinniśmy zawsze zapisywać osobno. Mówi o tym obowiązująca we współczesnej polszczyźnie reguła, nakazująca rozłączny zapis partykuły nie i osobowych form czasowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Często rodzice nie wiedzą co tak naprawdę myślą i czują ich dzieci.
Jeśli nie wiedzą jak obsłużyć parkomat, czemu po prostu nie poproszą kogoś o pomoc?
Spóźnieni studenci twierdzili, że nie wiedzą nic na temat zmiany terminu zajęć.


Poprawna pisownia

niewiedzą

Poprawna pisownia, znaczenie: niewiedzą z kolei to rzeczownik, oznaczający nieznajomość jakiejś dziedziny wiedzy, a także brak wiedzy czy wykształcenia. Jest to forma odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej, zatem zgodnie z obowiązującą w języku polskim zasadą, należy zawsze kończyć ją za pomocą samogłoski nosowej ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Ocena niedostateczna była spowodowana Twoją niewiedzą a nie złośliwością nauczyciela.
Mój błąd spowodowany był zwykłą nieuwagą, a nie niewiedzą.
Nauczyciel był wręcz przerażony niewiedzą ucznia.