Niepoprawna pisownia

krulestwo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

królestwo

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy rzeczownik należy do rodziny wyrazu król. Oba te słowa należy zapisywać przez ó, które jest uznane za ó niewymienne, co znaczyłoby, że ich pisownię należy po prostu zapamiętać. Jednak część etymologów doszukuje się jego pochodzenia w imieniu Karola Wielkiego, będącego dla Polaków symbolem władcy doskonałego. Jako że w języku staropolskim głoski stosunkowo często ulegały zamianie, Karol mógł z czasem ewoluować do krola, a później do króla.
Powyższy rzeczownik oznacza kraj o ustroju monarchicznym, w którym rządzi król, nazywamy tak również króla i królową. Dodatkowo mówimy tak również na obszar czyichś wpływów oraz na świat roślin, zwierząt czy też grzybów.

Przykłady poprawnej pisowni

Szlachta Królestwa Polskiego głosowała w kierunku wskazanym przez władcę w zamian za nadanie im nowych przywilejów.
W okresie istnienia Korony Królestwa Polskiego stale zmieniała się sytuacja polityczna za jej najbliższymi granicami.
Bohaterami oglądanej przez moją córkę bajki jest piękna księżniczka zamieszkująca wraz z rodzicami bajkowe królestwo.


Niepoprawna pisownia

krulestfo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

królestfo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

królewstwo

Niepoprawna pisownia