Niepoprawna pisownia

kategori

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kategorii

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik ten zawsze kończymy podwojoną samogłoską i. Wynika to z istniejącej w polszczyźnie zasady, która mówi, iż rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które w mianowniku zakończone są na -ia, w dopełniaczu należy zapisywać z końcówką -ii.
Terminem tym określamy ujętą w klasyfikacji klasę lub rodzaj, grupę ludzi, zjawisk lub przedmiotów, które wyróżnione są ze względu na jakąś wspólną cechę. Dla filozofów pojęcie to służy do określania rzeczywistości.

Przykłady poprawnej pisowni

W kategorii „Sportowiec roku szkolnego 2018/19” główną nagrodę dostał mój najlepszy przyjaciel.
Michał został mistrzem Polski w trójboju siłowym w swojej kategorii wagowej.
Myślę o nim wyłącznie w kategorii przyjaciela, nic więcej.


Niepoprawna pisownia

kategorji

Niepoprawna pisownia