Niepoprawna pisownia

nietak

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie tak

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to konstrukcja złożona z partykuły nie oraz tak – wyrazu, który może w zdaniu być również partykułą, ale także niekiedy pełni funkcję zaimka. Nie wyraża przeczenie, tak z kolei to wyraz twierdzący, wyrażający pewność lub przypuszczenie.
We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, nakazująca rozłączny zapis nie z przeciwstawnymi mu częściami mowy. Tutaj sytuacja jest jasna – tak i nie to bez wątpienia wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu. Zatem pisownia tego połączenia zawsze będzie rozdzielna.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie tak wyobrażałam sobie kolację w jednej z najdroższych restauracji w kraju.
Wydaje mi się, że nasza rozmowa poszła nie tak jak powinna z mojej winy.
Nie przejmuj się. Jeśli pierwszy termin kolokwium pójdzie Ci nie tak jak powinien, to będziesz mieć możliwość poprawy.