Niepoprawna pisownia

z pośród

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spośród

Poprawna pisownia, znaczenie: przyimek, który łącząc się z rzeczownikiem w dopełniaczu (łączy się także z wyrazami w funkcji rzeczownika) komunikuje, iż to, o czym dane zdanie mówi tyczy się wyróżnionej części większego zbioru, czyli jest spomiędzy lub z czegoś. Spośród może również informować o kierunku lub ruchu z miejsca pomiędzy obiektami. Z tego, że zalicza się do przyimków złożonych (czyli składających się wyłącznie z przyimków) poprawny zapis zawsze będzie w sposób łączny. Wybrane synonimy to: między, spomiędzy, z.

Przykłady poprawnej pisowni

To wyścig o wszystko, dlatego zwyciężyć może wyłącznie najlepszy spośród wszystkich zawodników.
Po całym dniu deszczu słońce wysunęło się spośród gęstych chmur.
Spośród wszystkich uczestników loterii fantowej wylosowano trzy osoby i przyznano im nagrody główne.


Niepoprawna pisownia

zpośród

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spośrud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pośrud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpośrud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spośrót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spośrut

Niepoprawna pisownia