Poprawna pisownia

języczek u wagi

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyna prawidłowa wersja tego wyrażenia brzmi języczek u wagi, pisane oddzielnie. Wynika to z faktu, że wyrażenie dotyczy klasycznej wagi szalkowej, na której języczek wskazywał konkretną wartość. Dlatego też należy zapamiętać, że waga posiada języczek, a uwaga – nie.
Języczek u wagi to nazwa na element konstrukcyjny wagi szalkowej, wskazujący masę ważonego przedmiotu. W przenośni oznacza dzisiaj pewną sprawę czy element, które wydają się z pozoru mało ważne, ale rozstrzygają o pewnych sprawach.

Przykłady poprawnej pisowni

Kasia wpatrywała się uważnie w języczek u wagi, chcąc jak najdokładniej odczytać jej wskazania.
Instytucje państwowe to teraz języczek u wagi w mass mediach, co sprawia, że nie mogę znaleźć innego tematu.
Obecna pandemia to języczek u wagi: z pozoru wszystko działa, ale tak naprawdę wiele się zmieniło.


Niepoprawna pisownia

języczek uwagi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jenzyczek u wagi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jenzyczek uwagi

Niepoprawna pisownia