Zarówno wyraz dłoniami jak i dłońmi mogą być używane we współczesnej polszczyźnie. Językoznawcy dopuszczają stosowanie ich w mowie oraz w piśmie i co więcej, żadna z wymienionych form nie ma przewagi nad drugą.
Omawiane słowa pochodzą od rzeczownika dłoń, którym określamy powierzchnię ręki pozbawioną owłosienia i posiadającą linie papilarne. Potocznie mówi się tak również na część kończyny górnej od nadgarstka do końca palców. Wyrazy dłońmi oraz dłoniami to formy rzeczownika bazowego odmienione w narzędniku liczby mnogiej. Poniżej przygotowaliśmy przykłady użycia obu form w zdaniach – choć oczywiście mogą być one stosowane zamiennie.

Poprawna pisownia

dłoniami

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Zdrętwiałymi z zimna dłoniami objął kubek z herbatą.
Drżącymi dłoniami dotknął jej policzków.
Zgrabiałymi dłoniami sięgnął po ciepły szalik.


Poprawna pisownia

dłońmi

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Drżącymi z podekscytowania dłońmi rozerwał kopertę.
Nasz dom został wybudowany tymi oto dłońmi.
Czułem jak delikatnymi dłońmi gładzi mnie po włosach.