Niepoprawna pisownia

hmura

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chmura

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo chmura ma kilka znaczeń. W rozumieniu meteorologicznym jest widocznym w atmosferze skupiskiem kropelek wody, kryształków lodu albo ich mieszaniny. Chmury tworzą się w wyniku zagęszczenia lub resublimacji (bezpośrednie przejście substancji z fazy gazowej w fazę stałą). Chmury – widoczne na niebie – utrzymują się na skutek mikroturbulencji, dzięki której nie działa grawitacja. Chmura ma również znaczenie informatyczne. Ogólnie tym pojęciem określa się usługi sieciowe, dzięki którym można tworzyć i przechowywać pliki poza komputerem, na wirtualnych serwerach.
Wyraz chmura jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. Poprawną pisownią jest zastosowanie na początku wyrazu głoski bezdźwięcznej, czyli ch. W przypadku tego słowa, zasady poprawnego użycia ch nie można wyjaśnić, trzeba więc pisownię zapamiętać.

Przykłady poprawnej pisowni

Cudowna biała i niewielka chmura nagle pojawiła się na błękitnym niebie.
Biała chmura była zwiastunem pięknego, pogodnego letniego dnia.
Ta chmura uratowała całą moją pracę, gdyby nie ona, to straciłbym wszystkie pliki z projektu.


Niepoprawna pisownia

chmóra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hmóra

Niepoprawna pisownia