Słów znikł i zniknął używa się zamiennie w trzech znaczeniach:
1. kiedy obiekt jest niewidoczny, bo został przez coś zasłonięty;
2. kiedy dany przedmiot zaginął, albo jakaś osoba opuściła miejsce pobytu niepostrzeżenie;
3. w momencie, w którym coś przestało istnieć.
Zarówno znikł jak i zniknął są poprawnymi formami zapisu. Zgodnie z większością słowników słowa te są synonimami, warto jednak zwrócić uwagę na to, że zniknął jest według nich częściej używane. Jedynie niektórzy badacze języka polskiego rozróżniają pod względem znaczeniowym te słowa.

Poprawna pisownia

zniknął

Poprawna pisownia, znaczenie: w przypadku, w którym przedmiot istnieje nadal, ale skrył się za czymś, należy zastosować formę zniknął.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy ścigali się na motorach, rywal Bartka szybko zniknął za horyzontem, ale chłopak wiedział, że nie może się poddać.
Księżyc zniknął za chmurami, przez co pogorszyła się widoczność w lesie i Janek zdecydował się wyjąć latarkę.
Delfin, który pływał wokół nich, zniknął szybko pod wodą, by potem wyskoczyć wysoko ponad fale.


Poprawna pisownia

znikł

Poprawna pisownia, znaczenie: jeśli przedmiot istniał, a potem przestał istnieć należy zastosować formę znikł.

Przykłady poprawnej pisowni

Bażant znikł bardzo szybko z ich talerzy, ale każdy z nich uwielbiał dziczyznę, więc nie było w tym nic dziwnego.
Niestety, tamten ogromny las znikł już całkiem z powodu niszczycielskiej działalności człowieka.
Wilk workowaty znikł jeszcze przed II wojną światową, ostatni osobnik żyjący wolno widziany był w 1932 roku.