Niepoprawna pisownia

mnustwo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mnóstwo

Poprawna pisownia