Niepoprawna pisownia

mnustwo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mnóstwo

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot ten w języku polskim należy zawsze zapisywać przez ó. Uzasadnia to obowiązująca w polszczyźnie reguła, która mówi, że ó piszemy wówczas, jeśli w wyrazie pokrewnym lub w innej formie tego samego wyrazu wymienia się na o, e lub a. W tym przypadku zachodzi wymiana mnóstwomnogo.
Jest to liczebnik nieokreślony. Oznacza on ogromną ilość czegoś, bardzo dużo zarówno jakichś rzeczy, jak i osób. Inaczej: mnogo, wiele, ogrom, moc, masa, w bród, szeroki wybór, wielka liczba, bezlik.

Przykłady poprawnej pisowni

Mnóstwo osób wyszło na ulicę, by oglądać pierwszy w historii swojego miasta maraton.
Z wakacji przywiozłam Ci mnóstwo podarunków, pozwól mi tylko je wypakować.
W związku ze zbliżającą się parapetówką, musimy kupić mnóstwo jedzenia i składników do drinków.