Poprawna pisownia

niezwłocznie

Poprawna pisownia, znaczenie: niezwłocznie oznacza wykonanie czegoś bez zbędnej zwłoki, natychmiast. Często jest to słowo wykorzystywane w języku prawniczym i urzędowym. Może zostać zastąpione przez: momentalnie, od razu, zaraz.
Przysłówek niezwłocznie należy zawsze zapisywać łącznie. Jego rdzeń zwłocznie pochodzi od staropolskiego przymiotnika o brzmieniu zwłoczny, czyli odwlekający, opóźniający. Obecnie przymiotnik ten nie jest stosowany. Jednakże jego połączenie z partykułą nie zachowało się w polszczyźnie i zgodnie z jej zasadami jest zapisywane łącznie. Wynika to z zasady, iż wszystkie przymiotniki i przysłówki z zaprzeczeniem nie należy zapisywać nierozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Policja niezwłocznie przyjechała pod adres podany w zgłoszeniu, jednak nie zauważyła niczego podejrzanego.
Niezwłocznie idź z tą raną do szkolnej pielęgniarki! Musi ci ją natychmiast oczyści i opatrzyć.
Gdy zadzwoniłaś z informacją o twojej chorobie, niezwłocznie wsiadłem w pociąg i przyjechałem.


Niepoprawna pisownia

nie zwłocznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieswłocznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie z włocznie

Niepoprawna pisownia