Poprawna pisownia

nie mogłaby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemogałby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie mogła by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemogła by

Niepoprawna pisownia