Poprawna pisownia

więcej

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie więcej powinno być zapisywane przez ę. Samogłoska występuje w tym słowie przed spółgłoską zwarto-szczelinową c, a w takich przypadkach zawsze używamy ę, nie en.
Więcej oznacza, że liczba jakichś obiektów przekracza oczekiwaną. Jest to przymiotnik stopnia wyższego od słowa dużo lub wiele. Może pojawiać się także jako wzmacniający znaczenie innych słów przysłówek.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mam więcej pieniędzy, dlatego nie możemy tego dzisiaj kupić. Weźmiemy to po wypłacie.
Potrzebuję więcej czasu na egzaminie niż inni uczniowie, ponieważ mam dysleksję i dysgrafię.
Nie mógł zrobić dla niej nic więcej, dlatego tylko ze smutkiem patrzył na jej bezskuteczne wysiłki.


Niepoprawna pisownia

wiencej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wjęcej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wjencej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wincej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wincyj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wiecej

Niepoprawna pisownia