Niepoprawna pisownia

umżeć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umrzeć

Poprawna pisownia, znaczenie: umrzeć to stracić albo zakończyć swoje życie. Może odnosić się zarówno do zwierząt, jak i ludzi. Czasami czasownik ten używany jest w przenośni, jako wyrażenie określające ogromne zmęczenie.
Czasownik umrzeć powinien być zapisywany przez rz, ponieważ głoska ta może zostać wymieniona na r w spokrewnionym słowie umierać. Zgodnie z zasadami polszczyzny, kiedy istnieje możliwość takiej wymiany, należy zapisywać rz.
Warto do tego zauważyć, że korzenie tego słowa sięgają praindoeuropejskiego mor- lub mar, które oznacza śmierć.

Przykłady poprawnej pisowni

Zdrajca będzie musiał umrzeć – zdecydował szef mafii twardym głosem i wskazał wykonawcę wyroku.
Chłopak z naszej klasy chciał umrzeć, dlatego dwa dni temu skoczył z mostu kolejowego.
Każdy z naszych żołnierzy może umrzeć na wojnie w niespodziewanych okolicznościach.


Niepoprawna pisownia

umszeć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

umrzedź

Niepoprawna pisownia