Niepoprawna pisownia

pozatym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poza tym

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot, zaliczający się do wyrażeń przyimkowych. Są to połączenia przyimków z innymi częściami mowy, takimi jak: rzeczowniki, liczebniki, przysłówki lub zaimki. W tym konkretnym przypadku jest to konstrukcja łącząca przyimek poza z zaimkiem wskazującym tym. W języku polskim istnieje zasada, nakazująca rozłączny zapis większości wyrażeń przyimkowych i zgodnie z nią również powyższy zwrot powinien być zawsze zapisywany oddzielnie.
Poza tym służy w zdaniach do wprowadzania nowych informacji na omawiany właśnie temat.

Przykłady poprawnej pisowni

Chcę jechać do tego hotelu, bo znajduje się bardzo blisko plaży, a poza tym warunki w nim są fantastyczne.
Jestem bardzo zmęczona – droga była ciężka, bo padało, a poza tym ruch był ogromny.
Nie słyszałam nic na temat tego wypadku, poza tym, że kilka osób przewieziono do szpitala.


Niepoprawna pisownia

po zatym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po za tym

Niepoprawna pisownia