Niepoprawna pisownia

wolał bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wolałbym

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie wolałbym wypowiadane jest przez mężczyznę, który wyraża w ten sposób swoje preferencje, mówi o tym, co chciałby zrobić lub posiadać. Wykorzystuje się je często jako synonim słowa chcę, mający łagodniejsze nacechowanie. Jest bardziej eleganckim i preferowanym słowem w sytuacjach oficjalnych.
Wolałbym należy zapisywać razem. Jest to wyraz, w którym występuje końcówka -bym, oznaczająca przypuszczenie, ale nadająca też łagodniejszych cech przypisanemu do niej słowu. Zgodnie z zasadami pisowni w języku polskim, zawsze musi występować razem z czasownikiem, którego dotyczy.

Przykłady poprawnej pisowni

Wolałbym się uczyć fizyki lub chemii niż włoskiego, ponieważ wydają mi się znacznie bardziej ciekawe.
Lubię wygodę, dlatego wolałbym, aby przycięła mi pani włosy jak najkrócej, zwłaszcza, że jest gorąco.
Wolałbym, abyście najpierw skończyli pierwszy projekt, a dopiero potem zajęli się tym nowym.