Poprawna pisownia

nie moje

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie moje zawsze należy zapisywać oddzielnie. Reguła języka polskiego mówi, iż nie zawsze piszemy oddzielnie od zaimków, a moje to zaimek dzierżawczy.
Nie moje oznacza, że dana rzecz nie należy do wypowiadającego się. Może też dotyczyć braku związków rodzinnych z innymi osobami.

Przykłady poprawnej pisowni

To nie moje dzieci rozbiły tę szybę, jestem tego pewien. Musi pani poszukać innego winowajcy.
Wczoraj znalazłem na swoim miejscu parkingowym nie moje auto, co bardzo mnie rozzłościło.
To nie moje buty tam leżą. Ja zawsze odkładam swoje na półkę. Może Dominika je tam zostawiła?


Niepoprawna pisownia

niemoje

Niepoprawna pisownia