Niepoprawna pisownia

bożo narodzeniowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bożonarodzeniowy

Poprawna pisownia, znaczenie: bożonarodzeniowy to słowo, które powinno być pisane łącznie, bez myślnika i bez spacji pomiędzy dwoma członami. Jest ono przymiotnikiem, w którym dwa człony mają znaczenie nierównorzędne. W tym przypadku pierwszy człon bożo- dookreśla, o czyich narodzinach mowa. Zgodnie z zasadami języka polskiego, przymiotniki o członach nierównorzędnych piszemy łącznie.
Bożonarodzeniowy to przymiotnik, który oznacza przedmiot mający charakter sezonowy lub świąteczny. Może oznaczać także wydarzenie, które odbywa się w czasie Bożego Narodzenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Jarmark bożonarodzeniowy to coraz popularniejsza w Polsce tradycja, zaczerpnięta z krajów zachodnich.
Nie lubię, gdy bożonarodzeniowe przygotowania zaczynają się już na początku grudnia.
Uwielbiam kupować i ozdobnie pakować bożonarodzeniowe prezenty dla moich dzieci.


Niepoprawna pisownia

bożo-narodzeniowy

Niepoprawna pisownia