Niepoprawna pisownia

dżownica

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dżdżownica

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten wywodzi się od staropolskiego określenia dżdżewnica – oznaczającego stworzenie, które pojawia się na powierzchni ziemi po opadach deszczu – dżdżu. Dlatego właśnie, w myśl zasady, mówiącej, że wyrazy pochodzenia rodzimego należy zawsze zapisywać zgodnie z tradycją, termin ten powinien być pisany przez podwójną głoskę .
Określeniem tym nazywamy bezkręgowca o długim, walcowatym i śliskim ciele barwy czerwonawej lub różowawej. Wiele lat temu wyraz ten oznaczał również wodę pozostałą po opadach deszczu.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzięki temu, że dżdżownica drąży podziemne korytarze, ziemia jest przez nią spulchniana.
Po deszczu można był zauważyć ogromną ilość dżdżownic, sunących po chodniku.
W suche, upalne dni na powierzchni ziemi nie pojawia się ani jedna dżdżownica.


Niepoprawna pisownia

dżydżownica

Niepoprawna pisownia